svasdssvasds

เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) และ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กลับมาเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจATK อีกครั้ง

ที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยเปิดระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2565 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 8.00-15.00 น.ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาตรวจโควิด-19 ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แต่ละวันจะให้บริการตรวจวันละ 1,000 คน ตรวจแล้วทราบผลภายใน 30 นาที หากพบผลเป็นบวกจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยการเปิดจุดตรวจโควิดเชิงรุกครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากที่เคยเปิดตรวจไปครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 การเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ และ ยังช่วยส่งเข้าสู่ระบบการรักษาทันที หากตรวจพบเชื้อ เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี เปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ศูนย์ราชการ ใครที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี