svasdssvasds

ผลไม้ไทย ซื้อปลีกราคาขายส่ง งานพาณิชย์ Fruit Festival 2022 ตลาดไท

ผลไม้ไทย ซื้อปลีกราคาขายส่ง  งานพาณิชย์ Fruit Festival 2022 ตลาดไท

กระทรวงพาณิชย์ช่วยเกษตรกร ระบายผลไม้ ด้วยการส่งรถโมบาย นำผลไม้กว่า 5 พันตัน ตระเวนขายถึงหน้าบ้าน และ นำผลไม้มาขายปลีกในราคาขายส่ง อีก 2,000 ตันที่ตลาดไท ผ่านงาน “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-4 มิ.ย. 2565

ปีนี้ผลไม้ไทย มีผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 11%  กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกร ระบายผลไม้ ด้วยการส่ง รถโมบาย นำผลไม้กว่า 5 พันตัน ตระเวนขายถึงหน้าบ้าน และ นำผลไม้มาขายปลีกในราคาขายส่ง อีก 2,000 ตัน ที่ตลาดไท ผ่านงาน “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-4 มิ.ย. 2565 ว่า เพื่อช่วยชาวสวนในการหาช่องทางระบายผลไม้ โดยตลาดไททำโปรโมชั่นเพื่อดึงคนมาซื้อผลไม้ไทยไปบริโภค แจกคูปองส่วนลดทุเรียน 50 บาทต่อใบ และ คูปอง ทุเรียนซื้อ 1 แถม 1 คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000 บาท 

พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ คาดหวังว่าปีนี้ผลไม้จะรอดและราคาจะดี ทุเรียนที่สวนส่งออกขณะนี้ไป 150 บาท/กก. จะเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อีกครั้งหนึ่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

สำหรับการผลิตผลไม้ไทยปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 5.36 ล้านตัน ทุเรียน มังคุดและเงาะ ของภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ปี 2565 คาดการณ์มูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือมูลค่าไม่น้อยกว่า 191,000 ล้านบาท

พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022 พาณิชย์ Fruit Festival 2022

ส่วนราคาขายทุเรียนหมอนทองในตลาดไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 130-150 บาท มะม่วง 30 บาท มังคุด 40 บาท

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด