ประมวลภาพบรรยากาศการชุมนุม ม็อบ 15 ตุลา

17 ต.ค. 2563 เวลา 13:24 น.

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ประมวลภาพและบรรยากาศระหว่างการชุมนุม ม็อบ 15 ตุลาคม 2563 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ม็อบ 15 ตุลา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ มาให้ดูกันว่าในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง