พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ

02 พ.ย. 2563 เวลา 13:59 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทรงพระอักษร บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี