คณะราษฎรแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม

04 พ.ย. 2563 เวลา 12:46 น.

เมื่อเวลา 16.00 น. คณะราษฎรแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ และไม่ขอเจรจากับคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้การเริ่มต้นเจรจาจะเกิดขึ้นได้ โดยนายกฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน ทั้งนี้ขอยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3.ต้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 16.00 น. คณะราษฎรแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ และไม่ขอเจรจากับคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้การเริ่มต้นเจรจาจะเกิดขึ้นได้ โดยนายกฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน ทั้งนี้ขอยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
3.ต้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อเวลา 16.00 น. คณะราษฎรแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ และไม่ขอเจรจากับคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้การเริ่มต้นเจรจาจะเกิดขึ้นได้ โดยนายกฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน ทั้งนี้ขอยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
3.ต้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อเวลา 16.00 น. คณะราษฎรแถลงการณ์ ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ และไม่ขอเจรจากับคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้การเริ่มต้นเจรจาจะเกิดขึ้นได้ โดยนายกฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน ทั้งนี้ขอยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
3.ต้องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ