กลุ่ม “ภาคีศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล

06 พ.ย. 2563 เวลา 8:36 น.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ "ฟรีไมค์" และในเวลา 20.10 น. แอมมี่ เดอะบอทท่อมบลู พร้อม ไผ่ ดาวดิน ขึ้นเวทีปราศรัยกับ “ภาคีนักศึกษา ศาลายา” ย้ำไม่ลดเพดาน 3 ข้อเรียกร้อง และเพิ่ม 1 จุดยืน "ไม่ร่วมสังฆกรรมรัฐบาลสมานฉันท์"

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่ม “ภาคีนักศึกษาศาลายา” ชุมนุมบริเวณ วงเวียนหอนาฬิกา ใกล้ม.มหิดล โดยเปิดให้เป็นพื้นที่