ประมวลภาพบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์

18 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 น.

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

ติดตามภาพบรรยากาศเป็นระยะได้ที่สปริงนิวส์ออนไลน์

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาสว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกขั้น