รพ.สมุทรสาครลงพื้นที่ปูพรม ตรวจโควิดกว่า 300 ราย

24 ธ.ค. 2563 เวลา 6:26 น.

รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี

รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี

รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี

รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี รพ.สมุทรสาคร ลงปูพรม ตรวจโควิด 300 ราย โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน จะจอดบริการตรวจหาเชื้อให้แก่กลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในตลาดกุ้ง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยงหมด ทั้งนี้หากประชาชนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงให้แจ้งความประสงค์ขอตรวจได้ โดยจะตรวจให้ฟรี