การเมือง

“สุวพันธุ์” รับลูก ทำบุญออนไลน์ ป้องกันทุจริต


“สุวพันธุ์” เตรียมหารือ กระทรวงการคลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  ปรับช่องทางการบริจาคเงินผ่านระบบอี-โดเนชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการทุจริต

– 31 ธ.ค. 60- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบริจาคเงินในรูปแบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ว่า เป็นเรื่องที่ดีในการป้องกันการทุจริต ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะมานำมาใช้ในการบริจาคของวัด โดยจะมีการหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาเถรสมาคม

“ไม่อยากให้มองว่าการบริจาคในรูปแบบออนไลน์จะป้องกันการทุจริตเงินทอนวัดเพียงอย่างเดียว แต่ขอให้มองว่าอิเล็กทรอนิกส์และการจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นหากนำมาทำให้การบริจาคเงินวัดเป็นระบบ ก็จะเป็นข้อดี ซึ่งแต่ละวัดก็จะมีการบริหารจัดการไม่เหมือนกัน อีกทั้งมีระเบียบที่ต้องหารือร่วมกับกรรมการของวัด แต่หากทำได้จริงทั้งระบบ จะทำให้เกิดความก้าวหน้า โปร่งใส ก็เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุน อีกทั้งจะอยู่ในมิติของการปฎิรูปสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ทั้งเรื่องบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการเงินของวัด ซึ่งหากจะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกรอบชัดเจน ก็ต้องหารือกับกรรมการมหาเถรสมาคมได้ร่วมพิจารณาด้วย ก็จะเป็นเรื่องที่ดี”  นายสุวพันธุ์ กล่าว