เรียกคณะทำงานแจงงบฯ สร้างสภาแห่งใหม่พรุ่งนี้

17 พ.ค. 2561 เวลา 8:38 น.

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดงบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 8 พันล้านบาทในวันพรุ่งนี้

งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่า 8 พันล้าน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ชี้แจงงบประมาณการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หลังคณะรัฐมนตรีมีความเห็นให้กลับมาพิจารณางบประมาณที่ขอเพิ่มกว่า 8 พันล้านบาทว่า การอนุมัติก่อสร้างโครงการเกิดขึ้นในปี 2556 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และในฐานะประธาน สนช.และประธานรัฐสภามีอำนาจเพียงดูแล ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น ไม่สามารถก้าวก่าย หรือปรับเปลี่ยนได้ ขณะนี้ทำได้เพียงรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 กรอบงบประมาณในโครงการทั้งหมด เริ่มแรกอยู่ที่วงเงิน 15,325 ล้านบาท แต่ครม.ขณะนั้นได้อนุมัติให้ไม่เกิน 12,000 ทำให้ไม่ครบวงเงินที่ขอไป ขณะที่มีคำถามว่า เหตุใดสภาฯไม่ทำกรอบวงเงินก่อสร้างอาคารรวมกับระบบไอที และสาธารณูปโภคเข้าด้วยกัน ในวันพรุ่งนี้ จะนัดประชุมคณะทำงานพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการของบประมาณที่สูงกว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งเกินความเป็นจริงมาก