การเมือง

“ป.ป.ช.” เปิดบัญชีทรัพย์สินอดีต 4 รมต. หลังลาออกเล่นการเมือง

ป.ป.ช. เปิดเผย บัญชีทรัพย์สินฯอดีต 4 รัฐมนตรี หลังลาออกไปเล่นการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐ

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. กำหนดประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งให้สาธารณชนทราบ จำนวน 4 ราย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยประกาศให้สาธารณชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.62 ถึง วันที่ 24 พ.ค.62 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี