การเมือง

รมว.ยุติธรรมเตือนอย่าประเจิดประเจ้อ ‘กัญชา’ยังผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยัน กัญชายังเป็นยาเสพติด อนุญาติใช้การแพทย์ได้ ชี้การขอปลูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีกัญชา ว่า ประเทศไทยอยู่ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไข้โดยพิธีสาร ค.ศ. 1972 และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ ยินยอมให้ใช้กัญชาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ได้ แต่รัฐบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ และการป้องกันการรั่วไหลไปยังตลาดมืด ซึ่งรัฐบาลต้องมีการข้อกำหนดที่ชัดเจนในการอนุญาตให้ผลิต ปลูก หรือใช้กัญชาทางการแพทย์ที่จะต้องดำเนินการโดยมีระบบใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดกัญชาของรัฐนั้น จะไม่เกินความต้องการใช้ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศจะเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกกำกับดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องรายงานให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงการผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ของพรรคร่วมรัฐบาลว่า ขณะนี้กัญชายังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี จึงขอเตือนประชาชนว่าอย่าทำประเจิดประเจ้อ เพราะกัญชายังมีสถานะเป็นยาเสพติด ผู้ที่ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำเป็นนโยบายจริงจัง ก็ต้องไปเร่งออกกฎหมาย และออกระเบียบกฎเกณฑ์ว่าจะสามารถใช้หรือปลูกได้อย่างไรบ้าง