ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 'นายแพทย์ชื่อดัง'

12 ก.ค. 2563 เวลา 6:25 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ นายแพทย์ชื่อดัง หลังจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1711/2563 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายแพทยณรงค์ นิ่มสกุล จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว จำเลย

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้ที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ นายแพทย์ชื่อดัง หลังจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง

ต้นฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด