Spring News

ม็อบแท็กซี่บุกคมนาคม! ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไม่เข้ากระทรวง

26 เม.ย. 2564 เวลา 8:34 น. 5

ช้าวันนี้ นายเกรียงไกร แก้วเกตุ ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย นำสมาชิกกว่า 30 คน รวมตัวกันเรียกร้องให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 คน ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ปัจจุบันสามารถรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ขับแท็กซี่ทั่วไปมากอย่างมาก

โดยกลุ่มสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย อยากให้มีแอปพลิเคชันที่เป็นของคนไทย และอย่างให้เก็บมรดกไว้ให้กับลูกหลาน อย่าเอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติ โดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หากินลำบากอยู่แล้ว ทั้งค่าเช่าและค่าใช้จ่ายรายวัน

ม็อบแท็กซี่บุกคมนาคม! ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไม่เข้ากระทรวง ม็อบแท็กซี่บุกคมนาคม! ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไม่เข้ากระทรวง

ม็อบแท็กซี่บุกคมนาคม! ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไม่เข้ากระทรวง ม็อบแท็กซี่บุกคมนาคม! ‘ศักดิ์สยาม’ ยังไม่เข้ากระทรวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด