ต้องสนับสนุนเยาวชนให้รักภาษาไทย

มอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ชนะการประกวดฯในงาน”วันยุวกวี”ครั้งที่41!!

วันนี้ (17 ส.ค. 61) พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขัน การเขียนบทร้อยกรอง , การแข่งขันวาดภาพและเขียนคำบรรยายเป็นบทร้อยกรอง และการแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” เนื่องในงาน “วันยุวกวี” ครั้งที่ 41 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้ทางสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ จัดประกวดกลอน ฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งองค์กร

นอกจากนี้ยังมีประเภทของการแข่งขันทั้งประเภทงานเขียน เขียนกลอนแปด ความยาว 9 บท หัวข้อ “จากวันนั้น…ถึงวันนี้ 50 ปี เทพศรีกวีศิลป์” โดยกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ส่งผลงาน คนละ 1 สำนวนเท่านั้น โดยใช้ชื่อ-สกุลจริง และระบุที่ิอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ท้ายผลงานแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน โดยมีทั้งหมด 8 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร รางวัล ที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร