AIS ยกระดับคุณภาพบริการ 4G ด้วย Super Block 1800 MHz

เอไอเอส เสริมศักยภาพด้วยคลื่นความถี่ Super Block 1800 MHz จำนวน 40 MHz และความถี่รวมมากที่สุดในอุตสาหกรรมจำนวน 120 MHz พร้อมยกระดับคุณภาพบริการ 4G ที่ดียิ่งกว่าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

AIS ยกระดับคุณภาพบริการ 4G ด้วย Super Block 1800 MHz

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการคลื่นความถี่ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนมากที่สุด ในอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 120 MHz ด้วยคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่มีแบนด์วิธกว้างที่สุดสูง ถึง 40 MHz ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นย่านความถี่ ที่ดีที่สุด ในการให้บริการ 4G ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของเทคโนโลยี ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน