Big C Supplier Conference 2019 ย้ำหลัก ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า

26 พ.ย. 2562 เวลา 9:05 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ท่านประธานเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธาน และรองประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "Big C Supplier Conference 2019" ต้อนรับคู่ค้า โดยมี นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับพร้อม ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นหลักตามนโยบาย ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า โดยได้ให้คำมั่นว่าบิ๊กซีจะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า พร้อมนำสินค้าไทยก้าวไปสู่กลุ่ม CLMV ด้วยกัน ณ สามย่านมิตรทาวน์ Hall 1 เมื่อเร็วๆนี้

รายชื่อบุคคลในข่าวเรียงจากซ้าย

คุณพิษณุ พงษ์วัฒนา  รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการค้า  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิภาดา ดวงรัตน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิชัย เบญญาดิลก รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด