ทำความรู้จักรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หรือ "รถดูดโคลน"

06 เม.ย. 2561 เวลา 7:32 น. 211

กฎหมายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลประชาชน ที่รวมทั้งเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยนั้น ประกอบกับงบประมาณที่มี ได้กลายเป็นช่องให้มีการเสนอและจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ที่เรียกกันว่ารถดูดโคลน ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทุจริต สปริงนิวส์จะพาไปทำความรู้จักรถดูดโคลนที่ว่ากัน ติดตามได้จากรายงาน

บทบาทของ อปท.

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ อปท. ทุกรูปแบบต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง ด้วยการคุ้มครองฟื้นฟูและบำรุงรักษาที่สาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ที่รวมถึงกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยนั้น ได้กลายเป็นเรื่องปกติที่ อปท. ซึ่งมีอยู่ 7,000 แห่งทั่วประเทศ จะจัดทำโครงการขึ้นเพื่อดูแลประชาชนของตัวเอง

ทำความรู้จักรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หรือ "รถดูดโคลน"

รถดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาด 10 ล้อ ที่เรียกกันว่ารถดูดโคลน เป็นอีกหนึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีบริษัทตัวแทนผู้ผลิตนำเสนอขายให้กับ อปท. อ้างคุณสมบัติว่าช่วยในการดูดล้างสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูล สามารถทำความสะอาด ล้างถนน และล้างท่อระบายน้ำได้อย่างสบาย

ตอบโจทย์การดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี แต่รถที่ว่าไม่เคยปรากฏว่ามีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ราคากลางจึงถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต การซื้อ-ขายรถ ถูกกำหนดราคากลางไว้คันละ 17.2 – 18.9 ล้านบาท แต่ประมูลจริงที่ราคา 17.1–18.6 ล้านบาท

แต่เมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบราคานำเข้าตัวรถ รุ่น ยี่ห้อเดียวกันจากกรมศุลกากร ราคาตัวรถอยู่ที่ราว 2.5 ล้านบาท ชุดเครื่องจักรดูดพ่น ล้างทำความสะอาด รวมภาษี ราคาอยู่ที่ 3.6 ล้านบาท ตัวถังเหล็กรวมค่าแรงประกอบอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท เมื่อบวกกับกำไรการค้า 29% ภาษีอีก 7% ราคารถที่ควรจะเป็นคือ คันละไม่เกิน 11.2 ล้านบาทเท่านั้น

ทำความรู้จักรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หรือ "รถดูดโคลน"

การตรวจสอบของพนักงานสอบสวนพบว่าบริษัทที่เข้าร่วมประมูลมีด้วยกัน 7 บริษัท แต่ผู้ประมูลได้เพียง 2 บริษัท และทั้ง 2 บริษัทที่ว่ามีความเชื่อมโยงเป็นเครือญาติ ที่สำคัญในจำนวนนั้น มีเพียง 1 ที่เป็นโรงงานประกอบ และยังเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมตามระเบียบกำหนดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด