เปิดใช้อุโมงค์เชื่อมป่าเขาใหญ่-ทับลาน

10 เม.ย. 2561 เวลา 9:27 น.

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมทางหลวง ได้เปิดอุโมงค์เชื่อมป่า บนถนน 304 เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ติดตามจากคุณไกร พรหมมิ รายงานจากทางหลวงสาย 304

อุโมงค์เชื่อมป่าเขาใหญ่-ทับลาน เปิดใช้งานแล้ว

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมทางหลวง ได้เปิดอุโมงค์เชื่อมป่า บนถนน 304 เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ติดตามจากคุณไกร พรหมมิ รายงานจากทางหลวงสาย 304

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด