svasdssvasds

"ดร.ปณิธาน" ประเมินสถานการณ์ สหรัฐฯโจมตีซีเรีย

"ดร.ปณิธาน" ประเมินสถานการณ์ สหรัฐฯโจมตีซีเรีย

สถานการณ์ที่ประเทศสหรัฐฯ  และพันธมิตรชาติตะวันตก ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศซีเรีย ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยถึงผลกระทบที่ไทยจะได้รับ

 "ดร.ปณิธาน วัฒนายากร " ประเมินผลกระทบ สหรัฐฯโจมตีซีเรีย 

เกาะติดสถานการณ์ กรณีที่ประเทศสหรัฐฯ  และพันธมิตรชาติตะวันตก ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศซีเรีย วันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์นี้ ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อโลก และประเทศไทย กับ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด