ทส.จังหวัดภูเก็ต ตั้งโต๊ะจัดประชาพิจารณ์ แก้ไขปัญหาลิงกับคน

22 พ.ค. 2561 เวลา 9:56 น.

จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในอันดับ 12 จังหวัด ที่ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติจากการเพิ่มประชากรของลิงและจำเป็นต้องมีการแก้ไข ล่าสุดทางจังหวัดเปิดเวทีประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทคนกับลิง

เร่งแก้ปัญหาคนกับลิง! เปิดเวทีประชาพิจารณ์ ถกปัญหาลิง จ.ภูเก็ต

วันนี้ (22 พ.ค.61) นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม กับหน่วยงานภาครัฐในชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มชาวบ้าน โดยเปิดเวทีประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทคนกับลิง ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอยท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต