ชาวพุทธว่าไง!”ตั้งคุกพระ”แก้ปัญหาสึกก่อนคดีสิ้นสุด

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

ชาวพุทธว่าไง!… ตั้งคุกพระ”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”เจาะลึกประเด็นร้อน.. คืนนี้ *ชาวพุทธว่าไง!… ตั้งคุกพระ”* รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ พระมหานงค์ วิสุทธสีโล เลขานุการ (อพช.) และ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

“คืนนี้ หมาแก่เปิดรายการด้วยข่าวประเด็นร้อน องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อพช.) นำโดย พระมหาทนงค์ วิสุทฺธสีโล เลขานุการ (อพช.) พร้อมคณะสงฆ์ เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า การสึกพระภิกษุ สามเณร ที่กระทำผิดก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นที่มาของไอเดีย ตั้งคุกพระ เพื่อเป็นทางออก แล้วเหล่าพุทธบริษัทเห็นด้วยไหม? ติดตามรายละเอียดได้ จากรายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight”