กรอบเลือกตั้ง 150 วุ่น “กรธ.” จำเลยหรือแพะ?

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ออกมาชี้แจง ในประเด็น กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 268 ขยายความถึงกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่า กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งและประกาศผลให้ได้ก่อน 9 พ.ค.62 ซึ่งอยู่ในกรอบ 150 วัน

กรธ…จำเลยหรือแพะ???

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย ขยายความถึงกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่า กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งและประกาศผลให้ได้ก่อน 9 พ.ค.62 ซึ่งอยู่ในกรอบ 150 วัน

เพื่อป้องกันไม่เสี่ยงถูกร้องเลือกตั้งโมฆะว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าไว้ชัดว่าเมื่อพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ครบทั้ง 4 ฉบับ จะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ซึ่ง 150 วันคือต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคือให้คนไปเข้าคูหาเลือกตั้งหรือหย่อนบัตร แต่ไม่รวมถึงการนับคะแนนหรือประกาศแต่อย่างใด ส่วนการประกาศผล กฎหมายกำหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งให้ได้ร้อยละ 95 ภายใน 60 วัน เพื่อให้สามารถประชุมสภานัดแรกได้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * กรธ…จำเลยหรือแพะ???* รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ