เสียว! ตึกสูงข้างโรงเรียนโผล่อีก...ที่สาทร

25 มิ.ย. 2019 เวลา 4:01 น.

ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน รวมตัวเข้าพบผู้ว่า "อัศวิน" ร้องขอให้สั่งหยุดสร้างคอนโด "The Line Sathorn" ใกล้โรงเรียน หวั่นลูกๆได้รับอันตราย เพราะสร้างมาจากประชาพิจารณ์ที่ไม่ถูกต้อง

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสร้างคอนโด"The Line Sathorn" ติดกับโรงเรียนที่คาดว่าจะมีการสร้างผิดแบบและอาจเกิดปัญหาเหมือน รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก คาดว่าการสร้างไม่ถูกต้อง เพราะก่อนก่อสร้างต้องทำประชาวิจารณ์ที่ถูกต้อง แต่ประชาวิจารณ์นี้ไม่เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน แต่อย่างใด

ไปฟังรายละเอยดเพิ่มเติมจากคุณปฏิพล วชิรธนุสร ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนกรุงเทพคริสเตียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"