ย้อนอดีตไปกับ...นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจก

11 มิ.ย. 2561 เวลา 5:35 น.

สัปดาห์นี้รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ขอพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปสมัยรัชกาลที่ 4 ไปดูวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต กับนิทรรศการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำ จากองค์กรยูเนสโก จะน่าสนใจขนาดไหน ตามน้องอ้อมไปดูกันเลย