เปิดสะพานลอยน้ำ จุดชมวิวแห่งใหม่กว๊านพะเยา

สะพานไม้ทุ่นลอยน้ำ ที่ทอดยาวกว่า 250 เมตร ถือเป็นจุดขายใหม่ของกว๊านพะเยา นอกจากไอเดียจะแปลกใหม่แล้ว การได้เดินชมวิวบนสะพานไม้ที่ขยับไปมาได้บนผิวน้ำ ก็เป็นอะไรที่ต้องไปเองถึงจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แตกต่าง

ยกให้เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกว๊านพะเยา สำหรับสะพานไม้ที่เป็นทุ่นลอยน้ำเลียบชายฝั่งกว๊านพะเยา บริเวณจากลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เชื่อมกับชุมชนสันแกลบดำ ที่มีความยาวกว่า 250 เมตร เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ของบริเวณกว๊านพะเยา

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินสัมผัสความงามของกว๊านพะเยาได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งในอนาคตจะเชื่อมต่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้สะพานดังกล่าวเข้าสู่ชุมชนสันแกลบดำ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชนเมืองเพียงแห่งเดียว

นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา บอกว่า สะพานชมวิวกว๊านพะเยาแห่งนี้ จะเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมความงามธรรมชาติของกว๊านพะเยา โดยเฉพาะช่วงเย็นสามารถที่จะมาชมความงามของพระอาทิตย์ตกเหลี่ยมเขาบริเวณดอยหนอกฝั่งตรงข้ามกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม ซึ่งคาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกว๊านพะเยาอีกแห่งหนึ่ง ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก