เที่ยวชมวัดแสงเมืองมา วัดศิลปะไทลื้อยุคแรก

ก่อนจะถึงมหกรรมงานใหญ่ของชาวไทลื้อที่ จ.พะเยา จะจัดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ เมืองไทยใหญ่อุดมจะพาท่านผู้ชมไปชมโบราณสถานศิลปะไทลื้ออายุร่วม 210 ปี อย่าง “วัดแสงเมืองมา” ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบไทลื้อขนานแท้ เป็นศิลปะยุคแรกตั้งแต่อพยบกันมาจากสิบสองปันนา

ความสวยงามของอุโบสถเก่าแก่ที่เป็นศิลปะของชาวไทยลื้อผสมล้านนา ที่มีรูปแบบลดหลั่นกันเป็นชั้นและมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ของวัดแสนเมืองมา ในพื้นที่ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก นับเป็นโบราณสถานที่เป็นศิลปะชาวไทลื้อยุคแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย ที่คงความสวยงามอ่อนช้อย และยังหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ

นอกจากนั้นภายในพระอุโบสถยังคงความเป็นศิลปของชาวไทลื้อที่สวยงาม ทั้งพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษ์ของชาวไทลื้อที่มีสัดส่วนที่ผอมบาง และศิลปฝาผนังในบางส่วนก็จะเป็นลักษณะปูนปั้นนูน นอกจากนั้นยังมีภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวไทลื้อตั้งแต่ดั้งเดิม ที่อพยพมาจากแค้วน สิบสองปันนา มณฑลยูนาน เข้ามาอาศัยในพื้นที่ประเทศไทย

พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา บอกว่า วัดแสนเมืองมาง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ.2351 สร้างโดยชาวเมืองมาง มณฑลยูนาน ที่ถูกกวาดต้อนมาตั่งถิ่นฐานที่อำเภอเชียงคำนี้ จุดเด่นของวัดอยู่ที่หลังคาวิหารที่ซ้อนลดกันหลายชั้น ไม่นิยมทำหลังคาสูง ตรงหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าซึ่งทำเป็นรูปหงษ์แกะสลัก หรือตัวนาคคาบแก้ว

นอกนั้นมีการประดับประดาด้วยไม้แกะสลัก ตกแต่งด้วยสีต่างๆ ดูงดงามตา ส่วนบานประตูทำด้วยไม้แกะสลักทุกบาน ประตูเข้าสู่พระวิหารจะทำเป็นสามมุข มุขแต่ละทิศทำเป็นสัตว์สามอย่างที่เชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองศาสนา ได้แก่ พญานาค เสือ และสิงห์ และภายในฝาผนังมีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 และทางกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ด้วย ในปี 2527