ข่าว โซเชียล

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ “ม.ร.ว.ถนัดศรี” เป็นคนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ความว่า

ด้วย หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติด้วยตนเอง เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/17

จึงมีคําสั่งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (เลขประจําตัวประชาชน 3-1014-00913-14-8) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่าง หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และมาตรา 1598/17

สำหรับ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 เป็นโอรสคนโตในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์ กับ หม่อมเจริญ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา มีพี่สาวและน้องชาย คือ เภสัชกรหญิง หม่อมราชวงศ์สนองศรี สวัสดิวัตน์ และ หม่อมราชวงศ์เพิ่มศรี สวัสดิวัตน์ ท.ช. ,ท.ม. เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินี พ.ศ. 2481 และโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2485 จากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อนที่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

โดย หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี ได้มีชื่อเสียงจากการแนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหาร ในชื่อ “เชลล์ชวนชิม” ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 และยังมีผลงานรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการ ทั้ง การบินไทยไขจักรวาล, ครอบจักรวาล นอกจากนี้ยังเป็นนักร้องเพลงลูกกรุง ที่มีชื่อเสียง อย่างเพลง ข้องจิต, สีชัง, ยามรัก, หวงรัก, วนาสวาท, ระฆังทอง และ โศก รวมถึงยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี 2516 ด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wikipedia และเฟซบุ๊ก Chef McDang