ข่าว

เด็กๆหมดหนทาง นึกถึงตำรวจมาขอใช้ wifi นั่งเรียนออนไลน์ที่ป้อมตำรวจ

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดส่งผลให้สถานศึกษาทุกระดับต้องปิดยาวหลายเดือน กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มีการเรียนออนไลน์ เป็นการแก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียน ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นปัญหาต่างๆกับการเรียนออนไลน์ที่ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร อย่างกรณีล่าสุด ที่มีเด็กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งที่บ้านไม่มี wifi ใช้ ต้องมาพึ่งตำรวจทางหลวงโดยการขอใช้ wifi นั่งเรียนที่ป้อมตำรวจ โดยเพจเฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง ได้โพสต์ภาพน้องๆกลุ่มนี้พร้อมระบุข้อความว่า…

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีได้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ เป็น เด็กชาย 2 คน และเด็กหญิง 2 คน มาขออนุญาตใช้สัญญาณ Wifi ของหน่วยบริการฯนาดี เพื่อใช้เรียนหนังสือทาง online โดยทางหน่วยบริการฯ นาดี ได้ให้ใช้สถานที่ และสัญญาณ wifi รวมถึงจัดหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับเด็กที่มาเรียนเพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยครับ

ตำรวจทางหลวงพร้อมเติมเต็มและสนับสนุนให้เด็กทุกคนเรียนหนังสือครับ

CR : ตำรวจทางหลวง