Breaking news : ผู้ว่าฯนครศรี สั่งทุกจุดเสี่ยง เร่งอพยพประชาชน 100% [คลิป]

03 ม.ค. 2562 เวลา 7:30 น.

ผู้ว่าฯนครศรี สั่งทุกจุดเสี่ยง เร่งอพยพประชาชน 100% พร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยเฉพาะ 6 อำเภอที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อาสากุ้ภัยในพื้นที่ เข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่4หมู่บ้านเสี่ยงภัย ในอำเภอสิชล คือทุ่งไส สิชล ทุ่งปรัง และเสาเภา โดยได้เร่งอพยพประชาชนไปยังศูนย์อพยพในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ง โรงเรียนวัดสุชน รร.ห้วยทรายทอง และค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล

นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอสิชล นครศรีธรรมราช กล่าวว่าในอำเภอสิชล มีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบอยู่4ตำบล คือ ทุ่งไส สิชล ทุ่งปรัง และเสาเภา ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปกครองและมูลนิธิกู้ภัย ร่วมกับทหารจากทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ โดยได้อพยพประชาชนไปพักยังศูนย์อพยพในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความปลอดภัย

ด้านนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากพายุ “ปาบึก” ทั้ง 23 อำเภอ เพื่อความไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ 6 อำเภอที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลทุกจุดเสี่ยงให้มีการอพยพประชาชนไปยังศูนย์อพยพ 100% ที่ทางอำเภอได้จัดเตรียมไว้ โดยให้ส่วนราชการทุกแห่งเปิดเป็นที่อพยพประชาชนใกล้ที่ไหนไปที่นั่น และมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นหัวหน้าหน่วยในการดูแลผู้พักพิง โดยให้ประสานงานกับอำเภอในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต้องอพยพไปก่อนอย่ารอให้เกิดสถานการณ์เพราะจะอพยพไม่ทัน