รู้หรือไม่? “หมูย่างเมืองตรัง” ก็มีการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองกรรมวิธีที่ถูกต้องตามสูตรดั้งเดิม

03 ก.ย. 2562 เวลา 5:40 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขึ้นทะเบียนหมูย่างเมืองตรังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

จากการสำรวจพบว่าตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายหมูย่างเมืองตรังลดลง ลูกค้าปฎิเสธการซื้อมากขึ้นและไม่สนใจหมูย่างเมืองตรังอีกต่อไป บางคนบอกว่ารสชาติเพี้ยน ไม่อร่อยเหมือนเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการย่างหมูเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงไม่กี่ราย โดยผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังต่างก็ทราบสาเหตุ แต่ยังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ล่าสุดเมื่อปลายปี 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนหมูย่างเมืองตรังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 เลขที่ สช.49100004 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานประสานในการขอหนังสืออนุญาต เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า “หมูย่างเมืองตรัง” ซึ่งการอนุญาตนี้มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI สำนักงานฯ จะส่งเสริมต่อยอดให้เข้าถึงโอกาสทางการตลาดต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นี่แหละ...ตัวจริงเรื่องหมูย่างเมืองตรัง

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สช.49100004 สินค้าหมูย่างเมืองตรัง หรือตราสัญลักษณ์ GI จำนวน 11 ราย ได้แก่

 • หมูย่างโกแก่
 • หมูย่างบ้านน้ำพราย
 • โกเภาหมูย่าง
 • หมูย่างโกด้วง
 • เจ๊เกี้ยน-โกชัยหมูย่าง
 • หมูย่างโกจินต์
 • หมูย่างโกจิ้ว
 • โกสุยหมูย่าง
 • หมูย่างแม้ยิ้น
 • หมูย่างเต็งหนึ่งสวนจันทร์
 • โกดำหมูย่าง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

มาตรฐานการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไม่ใช่เรื่องง่าย

นายสัมพันธ์ ยิ้วเหี้ยง อายุ 50 ปี เจ้าของร้านอาหารเช้า โกสุ่ย หมูย่าง และผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังได้ถ่ายทอดสูตรจากบรรพบุรุษมานานเกือบ 70 ปี กล่าวว่าปัญหาหมูย่างเมืองตรังสะสมมานาน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังที่เห็นแก่ตัว ทำผิดสูตร หรือคิดค้นสูตรขึ้นมาเองแล้วรสชาติไม่เหมือนเดิม และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่คนตรังดั้งเดิมหรือคนจังหวัดอื่น แต่อยากได้ส่วนแบ่งตลาดหมูย่าง ล้วนส่งผลกระทบกับหมูย่างเมืองตรังทั้งสิ้น ทั้งนี้การทำหมูย่างเมืองตรังเป็นสูตรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่พอยุคเปลี่ยนด้วยภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ทำให้หมูย่างเมืองตรังแทบเหลือแต่ชื่อ เพราะลูกค้ากินแล้วไม่ประทับใจ รสชาติเปลี่ยน หมูกรอบมันเกินไป เนื้อหมูไม่แห้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข

จนมาถึงวันนี้ได้มีการทำสินค้าบ่งชี้ภูมิศาสตร์หรือ GI ขึ้น ทำให้ค่อยสบายใจและดีใจมาก เพราะการทำหมูย่างให้ผ่านมาตรฐานรับรอง GI ไม่ใช่เรื่องง่าย กรรมวิธีต้องถูกต้องตามสูตรดั้งเดิม ตนคิดว่าส่วนนี้จะเป็นจุดขายและทำให้ลูกค้ามั่นใจในหมูย่างเมืองตรังมากขึ้น และหลังจากตนนำหมูย่างเมืองตรังไปออกบูทจำหน่ายสินค้าและมีป้ายสินค้า GI รับรอง พบว่าลูกค้าตอบรับดีขึ้นมาก ต่างจากเมื่อก่อนที่วิกฤตหนักแทบจะต้องขอร้องให้ซื้อด้วยซ้ำไป ส่วนผู้ประกอบหมูย่างรายใดที่ยังไม่ผ่านสินค้า GI ก็ขอให้มีความพยายาม เพื่อหมูย่างเมืองตรังจะได้เป็นอัตลักษณ์ เป็นอาชีพคู่บ้านคู่เมืองตรังตลอดไปและยากต่อการเลียนแบบ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่หมูย่างเมืองตรังจำนวน 11 รายผ่านมาตรฐานสินค้า GI ซึ่งจะทำให้ต่อยอดทางการค้าได้มากขึ้น เพราะมีขั้นตอนที่ยากมาก กว่าจะผ่านมาได้ทุกอย่างต้องถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไขของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉะนั้นผู้ประกอบการที่ได้มาคือต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และยากต่อการเลียนแบบเพราะนี้คือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และตัองมีความแตกต่างระหว่างสินค้า GI กับสินค้าทั่วไป สินค้าจะขายได้ต้องมีความแตกต่าง ฉะนั้นผู้ที่ได้รับ GI จะคุ้มค่ามาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เวลาไปออกบูธจำหน่ายสินค้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะจัดโซนสินค้า GI ไว้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายได้และเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้า ฉะนั้นสินค้า GI จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการได้และป้องกันปัญหาต่างๆ ให้หมดสิ้นไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยคืออะไร? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<