ตรัง ปรับราคาผักสูงขึ้นรับ "เทศกาลกินเจ"

27 ก.ย. 2562 เวลา 5:02 น.

ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง เริ่มมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องรับเทศกาลกินเจ โดยราคาผักปรับราคาขึ้น10 -15บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงงานถือศีลกินผัก เนื่องจากผักส่วนใหญ่สั่งจากพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ (27ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการจำหน่ายพืชผักสำหรับช่วงเทศกาลกินเจ ตลาดสดเทศบาลนครตรัง ยังคงคึกคัก แม้ว่าราคาพืชผักมีการปรับราคาขึ้นแล้วก็ตาม โดยราคาผักปรับขึ้นที่ 10 - 15 บาทต่อกิโลกรัม เช่น ผักกวางตุ้งจากเดิมจำหน่ายกิโลกรัมละ 30 บาท ปรับเป็น 40 - 45 บาท ต่อกิโลกรัม ผักคะน้า จากเดิม กิโลกรัมละ 30 บาท ปรับเป็น 40 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง เริ่มมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องรับเทศกาลกินเจ โดยราคาผักปรับราคาขึ้น10 -15บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงงานถือศีลกินผัก เนื่องจากผักส่วนใหญ่สั่งจากพื้นที่ภาคกลาง

บล็อกโคลี่ จากเดิมกิโลกรัมละ 65บาท ปรับเป็น 70 - 75 บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเปราะ จากเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท ปรับเป็น 35 บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอม จากเดิม 60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ 70 บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลี จากเดิมกิโลกรัมละ 30บาท ปรับเป็น 40 บาท บวบ จากเดิม 25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเป็น 35 บาท

ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง เริ่มมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องรับเทศกาลกินเจ โดยราคาผักปรับราคาขึ้น10 -15บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงงานถือศีลกินผัก เนื่องจากผักส่วนใหญ่สั่งจากพื้นที่ภาคกลาง

ทั้งนี้ พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง คาดว่าราคาพืชผักอาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีกเล็กน้อย ในช่วงเทศกาล เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจร่วมประเพณีถือศีลกินผักจำนวนมากเป็นประจำทุกปี จึงทำให้มีความต้องการใช้ผักนำมาปรุงอาหารจำนวนมาก ประกอบกับผักที่จำหน่ายเกือบทั้งหมดสั่งมาจากพื้นที่ภาคกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด