ทอ.โชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 เลี่ยงการสัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย

12 เม.ย. 2563 เวลา 11:59 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot) หรือน้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อติดตามเร่งรัดการผลิต และให้คำแนะนำให้เป็นวัตกรรมที่คิดค้นมีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพ

โดยทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ดำเนินการพัฒนาน้องถาดหลุมเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งแท็ปเล็ตให้กับน้องถาดหลุมเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสาร หรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น

ซึ่งทีมงานวิจัยได้ทำการฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมน้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุม โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 3 ตัว ในวันพรุ่งนี้ (13เม.ย.) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) นำไปใช้งานต่อไป

สำหรับน้องถาดหลุมในชุดแรกมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 พร้อมการทำงานของระบบจดจำใบหน้า จากนั้นระบบจำทำการบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมวันเวลาที่ตรวจวัดลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วย และนำไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล สามารถเข้าดูทางมือถือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตริยาธิราชพัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปให้มีความฉลาดมากขึ้น โดยพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ

https://youtu.be/LkX_Wt9pcrc

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด