ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ 4 - 15 ก.ย. ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.

01 ก.ย. 2563 เวลา 7:07 น.

กรมทางหลวงชนบทแจ้งปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 4 ก.ย. ถึง 15 ก.ย.63 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแบบโพลีโมดิฟายด์แอสฟัลติกคอนกรีต (PMA) บนสะพานกรุงเทพ เขตธนบุรี, เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแบบโพลีโมดิฟายด์แอสฟัลติกคอนกรีต (PMA) บนสะพานกรุงเทพ เขตธนบุรี,เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีเครื่องจักรหนักที่ต้องทำงานบนสะพาน แต่เนื่องจากสะพานกรุงเทพเป็นสะพานโครงสร้างเหล็กที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุก เพื่อเป็นการจำกัดน้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นบนสะพานกรุงเทพให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

 จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรทุกช่องทางบนสะพานกรุงเทพ ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว โดยประชาชนสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางข้ามสะพานพระราม 3 และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้

กรมทางหลวงชนบทแจ้งปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 4 ก.ย. ถึง 15 ก.ย.63 ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแบบโพลีโมดิฟายด์แอสฟัลติกคอนกรีต (PMA) บนสะพานกรุงเทพ เขตธนบุรี, เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชวลิต ทิพากรวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 090-646-5652

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด