ข่าวดี! ทร. เผยผลตรวจกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ไม่ติดเชื้อโควิด-19

13 ม.ค. 2564 เวลา 8:36 น.

โฆษกกองทัพเรือ เผยข่าวดี กำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร 270 นาย ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด

วันที่ 13 ม.ค.64 พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน 270 นาย ที่มีความเสี่ยงสัมผัส 2 กำลังพลที่ติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้ ว่า ผลตรวจของทั้ง 270 นาย เป็นลบ ไม่ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้แบ่งกำลังพลดังนี้ 

1.กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10-24 ม.ค. 64 ผลตรวจไม่พบเชื้อ 

2.กลุ่มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (กลุ่ม 1) กักตัวที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ 11 - 25 ม.ค. 64 ได้รับการตรวจหาเชื้อวันที่ 11 ม.ค. 64 ผลตรวจไม่พบเชื้อ 

3.ผู้ที่กักตัวที่เรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน 60 นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อวันที่ 11 ม.ค. 64 ผลตรวจไม่พบเชื้อ โดยทุกคนยังคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ และ 

4.ผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในช่วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) จำนวน 17 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนกำลังพล 2 นายที่ติดเชื้อ ขณะนี้ยังทำการรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์