How to ชาร์จแบตถูกวิธี ลดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือแบตเตอรี่ระเบิด

By kanthaphi

|
08 ม.ค. 2565 เวลา 10:00 น. 92

How to ชาร์จแบตเตอรี่ - ใช้สมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและแบตเตอรี่ระเบิด การชาร์จและการใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือแบตเตอรี่ระเบิดได้ โดยคำแนะนำจาก ปภ.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่และการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและแบตเตอรี่ระเบิด การชาร์จ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ดังนี้

 

การชาร์จแบตสมาร์ทโฟน 

 • ใช้สายชาร์จคุณภาพ มีเครื่องหมาย มอก. ไม่ใช้ของปลอมหรือของเลียนแบบ
 • ไม่ชาร์จแบตเป็นเวลานาน ป้องกันความร้อนสะสม ทำให้แบตบวมหรือระเบิด 
 • ถอดปลั๊กไฟสายชาร์จทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อความปลอดภัย
 • ชาร์จแบตในร้อยละ 40 จะช่วยยืดอายุการใช้งาน เพื่อให้ประจุแบตเตอรี่ทำงานได้ปกติ
 • ชาร์จแบตโดยเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนเสียบเข้าสมาร์ทโฟน เพื่อป้องกันไฟกระชาก 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานสมาร์ทโฟน

 • ไม่วางสมาร์ทโฟนในบริเวณที่ร้อนจัด เพราะทำให้แบตเสื่อมเร็ว 
 • ไม่ทำหล่นหรือกระแทกพื้นหรือตกน้ำ เพราะสารเคมีในแบตอาจเกิดระเบิด
 • ใส่เคสหรือติดฟิล์ม เพื่อป้องกันสมาร์ทโฟนไม่ให้กระแทก จนแบตเสียหาย 

วิธีสังเกตแบตเสื่อม

 • อายุการใช้งานของแบตจะมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 - 2 ปี 
 • แบตลดลงรวดเร็ว หรือชาร์จไฟเต็มเร็วกว่าปกติ 
 • รูปทรงแบตอยู่ในสภาพบวม บิด เบี้ยวหรือมีรอยถลอก 
 • ทดสอบด้วยการหมุน หากหมุนเกิน 1 รอบ แสดงว่า แบตเตอรี่บวมและหมดอายุการใช้งาน
 • ความร้อน ขณะใช้งานหรือชาร์จแบตเตอรี่มีความร้อนสูง 

กรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือมีอาการผิดปกติตามข้างต้น ไม่ควรนำมาใช้งาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดหรือเพลิงไหม้ 
 

ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน 

 1. ไม่เล่นสมาร์ตโฟนขณะชาร์จแบตเตอรี่ เพราะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักกว่าปกติถึง 40 เท่า ส่งผลให้เครื่องร้อนจัด และเกิดการระเบิดได้ 
 2. ใช้ปลั๊กไฟสายพ่วงในการชาร์จไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ 
 3. ไม่ชาร์จสมาร์ตโฟนในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้าน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร 
 4. ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ชำรุดเสียหาย อาทิ สายไฟขาด ขั้วสายชาร์จหลวม เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้  

ทั้งนี้ การเลือกใช้อุปกรณ์ สายชาร์จที่มีคุณภาพ และมีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่และใช้งานสมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอันตรายจากแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนระเบิดได้

How to ชาร์จแบตถูกวิธี ลดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือแบตเตอรี่ระเบิด

ที่มา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ