svasdssvasds

Meta World Samui เตรียมเที่ยวสมุยผ่านโลกเสมือน 
และฮับแห่ง Game Dev

Meta World Samui เตรียมเที่ยวสมุยผ่านโลกเสมือน 
และฮับแห่ง Game Dev

เกาะสมุย เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่เหมือนเดิม เพราะมีคนนำเรื่อง Metaverse มาวางแผนพัฒนาเกาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน และตั้งชื่อแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เกาะว่า Meta World Samui

Meta World Samui หรือ เมืองนฤมิตแห่งเกาะสมุย คือ โลกเสมือนดิจิทัลที่ผสมผสานระหว่างโซเชียลมีเดีย การท่องเที่ยวออนไลน์ บริการโรงแรม ที่พัก และการค้าขายในชุมชนแบบออนไลน์ แหล่งรวมของกลุ่มนักออกแบบอิสระ ตลอดจนคนทำงานศิลปะทุกแขนง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเป็นฮับหรือแหล่งรวม นักพัฒนาเกมออนไลน์ (Game Developer) บนโลกเสมือนแห่งใหม่นี้

ส่องแผนสร้าง Meta World Samui

Meta World Samui | Source : facebook.com/Mr.Designner

พุทธิวัฒน์ ศรีตระกูลธีรา ประธานกรรมการบริษัท Neo Estate Corporation Thailand ต้นความคิด Meta World Samui เล่าถึง ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และผู้มีประสบการณ์การพัฒนา Virtual Tour ที่มาร่วมสร้าง Meta World Samui

"ผมกับ ดร.พิเชษฐ์ เรามองภาพการพัฒนาแพลตฟอร์มบนโลก Metaverse เป็นอีกแบบหนึ่งครับ เลยหันมาทำ Meta World Samui ให้มีทุกอย่างเหมือนโลกจริง  แล้วค่อยๆ เติมงานที่เป็นดิจิทัล ไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพแทรกลงไปในโลกเสมือน"

พุทธิวัฒน์เผยว่า สมุยในโลกเสมือนจะสร้างรายได้และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จริง สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในชีวิตจริง โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 5 ข้อ 

Meta World Samui | Source : facebook.com/Mr.Designner

เป้าหมายการพัฒนา Meta World Samui 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของเกาะสมุย ทั้งทางภูมิศาสตร์และสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในโลกเสมือน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวในแบบดิจิทัลแห่งแรกของเมืองไทย

2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสมุยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลการเดินทาง สถานที่สำคัญต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสมุยก่อนการเดินทาง

.................................................................................

คอนเทนต์ที่ควรรู้เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกเสมือน

.................................................................................

Phase 1 Meta World Samui | Source : facebook.com/Mr.Designner

3. เพื่อส่งเสริมภาคเอกชน ธุรกิจรากหญ้าในชุมชนให้สามารถติดต่อค้าขาย ส่งออกผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกไปทั่วโลก และทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับตลาดโลก

4. เพื่อสร้างชุมชนนักออกแบบและเป็นพื้นที่แสดงงาน ทั้งนักออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบดิจิทัลมีเดีย และนักสร้างงานศิลปะ สร้างรายได้ให้กับตัวเองบนโลกนฤมิต

5. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บนเกาะสมุย โดยจำลองสถานที่ในโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างโครงการที่สร้างเสร็จแล้วบนโลกเสมือนของเกาะสมุย ให้นักลงทุนได้เข้ามาเยี่ยมชม รวมถึงมีการลงทุนในโครงการบนโลกจริงผ่านระบบด้วยเช่นกัน

แหลมไม้แก่น สถานที่ที่ผู้มาเยือน Meta World Samui จะต้องแวะก่อนไปที่อื่นๆ ในโลกเสมือน  | Source : facebook.com/Mr.Designner

กลุ่มเป้าหมายและแนวทางพัฒนาที่จะค่อยๆ เปลี่ยนภาพของเกาะสมุย

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พุทธิวัฒน์ให้ข้อมูลว่ามี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา 2) ผู้ที่ต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะสมุย 3) พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากมีหน้าร้านในระบบ 4) เจ้าของกิจการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และธุรกิจต่างๆ บนเกาะสมุย 5) นักออกแบบทุกแขนงและนักพัฒนาเกมดิจิทัล ส่วนแนวทางการพัฒนานั้นแบ่งออกเป็น 7 ข้อ ดังนี้

1. สร้างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บนแพลตฟอร์มเสมือนจริง ตรงตามสภาพภูมิศาสตร์จริงของเกาะสมุย

2. วางแผนและจัดสรรการใช้แต่ละพื้นที่บนโลกเสมือนอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม และนักลงทุน เพื่อก่อเกิด "ตัวอย่างของสังคมออนไลน์" ที่มีกฎและระเบียบการใช้งานอย่างชัดเจน

Source : facebook.com/Mr.Designner

3. เปิดให้บุคคลหรือบริษัทด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาโครงการร่วมกับทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม และมีสำนักงานบนโลกเสมือน ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์เข้ามาเลือกพื้นที่ใช้สอยในเชิงธุรกิจ

4. สร้างโมเดลจำลองสามมิติ (3D Model) ทั้งอาคารสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย บนพื้นที่จริง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าไปใช้งานได้ในโลกดิจิทัล

5. พัฒนาและประยุกต์ใช้ Application ต่างๆ บน Meta World Samui เพื่อช่วยสร้างความสะดวกสบาย สนุกสนานในการเยี่ยมชมเมืองนฤมิตสมุย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชม Meta World Samui ผ่านโลกเสมือน

Avatar in Meta World Samui | Source : facebook.com/Mr.Designner

6. สร้างอวตารให้แก่ผู้เยี่ยมชม โดยเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ และในอนาคตก็จะสามารถอัปเกรดอวตารให้มีคุณสมบัติพิเศษได้

7. เปิดให้เจ้าของพื้นที่และอาคารธุรกิจต่างๆ บนเกาะสมุยเข้ามาจับจองพื้นที่ของตัวเองบนโลกเสมือน โดยการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่บนโลกเสมือน (Virtual Land) โดยมีทีมออกแบบช่วยจำลองตัวอาคารธุรกิจ เพื่อนำไปจัดวางบนพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อถามว่าจะโปรโมตโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ พุทธิวัฒน์ทิ้งท้ายไว้ว่า "เปิดตัว Meta World Samui เดือนมิถุนายนนี้ครับ แต่ระหว่างนี้ เรารับสมัครพลเมือง Meta World Samui 1,000 คนแรก เพื่อมาร่วมพัฒนาเมืองอยู่นะครับ"

related