เกาหลีเหนือประกาศเตือนภัยจากคลื่นความร้อน

เกาหลีเหนือประกาศเตือนภัยจากคลื่นความร้อน หลังกังวลว่าอาจสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร จนประเทศประสบภาวะขาดแคลนอาหาร

รู้จริงต้องเวิร์กช้อป !! ไถนา … วิชาชีวิตที่สอนให้เข้าใจ “ชาวนา”

เฟซบุ๊กของ China Xinhua News มีรายงานว่า วิทยาลัยจิ่นเฉิง สังกัดมหาวิทยาลัยเสฉวน เปิดให้ลงเรียนวิชาบังคับ ที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน “ไถนา” วิชาการเกษตรภาคปฏิบัติ คือลงมือทำเวิร์กช้อปด้วยนั่นเอง