ครม.รับทราบสถานะหนี้สาธารณะ ชี้ยังอยู่ในกรอบที่กำหนด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ย้ำ ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดเอาไว้ตามสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล พร้อมเตรียมประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม นี้

มาเลเซียเปิดเว็บไซต์ระดมเงินบริจาค ลดภาระหนี้ประเทศ

มาเลเซียเปิดเว็บไซต์ระดมเงินบริจาคจากประชาชน เพื่อลดภาระหนี้สินของประเทศ หลังนายกรัฐมนตรีเผย ประเทศกำลังแบกภาระหนี้มากกว่า 8 ล้านล้านบาท