มูล “นกพิราบ” มีเชื้อโรคคริปโตคอกโคสิส

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หลีกเลี่ยงนกพิราบและบริเวณที่นกอาศัยอยู่ หรืออยู่ใกล้กรงนก ลดความเสี่ยงโรคคริปโตคอกโคสิสจากการติดเชื้อราในมูลนก

ฝนยังชุก ชาวสวนกล้วยเร่งห่อผลผลิต หวั่นติดเชื้อรา

เดือนกันยายน ถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝน เกษตรกรชาวสวนกล้วยหอมทองและกล้วยไข่ จังหวัดพิจิตร จึงเร่งห่อเครือกล้วยไข่ ด้วยถุงพลาสติกแทบทุกสวน เพื่อป้องกันผลผลิตไม่ให้เสียหายจากเชื้อรา ที่ระบาดหนักในช่วงฤดูฝน