รีบไปด่วน! ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนถึง 30 ก.ย.นี้

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 เปิดลงทะเบียนถึง 30 ก.ย.นี้ สวัสดิการจากรัฐบาล ช่วยให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 600 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ