คาดเกาหลีเหนือ สั่งปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว 1 ตัว

เว็บไซต์นอร์ท 38 รายงานอ้างภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ไม่พบเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงงานนิวเคลียร์ยองพยอนแล้ว จึงคาดว่าทางการน่าจะสั่งปิดเตาปฏิกรณ์ตัวดังกล่าวแล้ว