6 วัน คสช.ยึดรถดื่มแล้วขับ 13,964 คัน

คสช.เดินหน้าดูแลประชาชน ส่งกลับจากสงกรานต์ 6 วัน ยึดรถดื่มแล้วขับ 13,964 คัน

ภาพรวมการสัญจรในขณะนี้การใช้เส้นทางสายเหนือและสายใต้ เข้าสู่สภาวะปกติ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณรถสะสมในบางพื้นที่แต่ยังคงคล่องตัว ไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษในทุกเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงให้การดูแลในทุกจุดบริการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเช่นเดิม

ล่าสุด ตลอด 6 วัน มีผู้เข้าใช้บริการตามจุดบริการประชาชนของกองทัพบกมากถึง 80,048 คน

​​สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16 เมษายน 2561 มีดังนี้

​รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 52,298 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 2,767 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 34,521 คน

​สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 14,574 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,324 ราย ยึดรถยนต์ 1,098 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 20,902 คน

​โดยตลอด 6 วันที่ผ่านมา (11 – 16 เมษายน 2561) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 220,507 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 163,840 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 13,964 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 10,139 คัน และรถยนต์ 3,825 คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 147,971 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 86,674 คน

​​อย่างไรก็ตาม สำหรับรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ด่านตรวจถาวร มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยขณะนี้เจ้าของรถได้ทยอยมาติดต่อขอรับรถคืนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ส่วนรถที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีต้องรอให้ผลทางคดีเสร็จสิ้นก่อน จึงจะขอรับคืนได้