ข่าว

ครม.ไฟเขียวชงยูเนสโกยก “โนรา” ขึ้นบัญชีมรดกโลก วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ โนรา ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ ต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอ โขน และนวดไทย  ขึ้นบัญชีในรายการดังกล่าวไปแล้ว โดยโขน ได้รับการขึ้นบัญชีไปแล้วส่วนนวดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาภายในปีนี้

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับส่วนของโนรา เอกสารดังกล่าวได้มีการจัดทำ ให้เป็นไปตามที่ยูเนสโก กำหนด และให้พิจารณาโดยมีสาระสำคัญ คือชื่อของการนำเสนอ ภายใต้ชื่อ โนรา  หรือ โนรา แดนซ์ ดรามา ไทยเเลนด์ หรือ โนรา แดนซ์ ดราม่า เซาท์เทิร์น ไทยแลนด์ รวมถึงชื่อชุมชน คณะ กลุ่มบุคคล ปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทย มีสายตระกูลหลัก ที่สืบทอดโนรา 5 สาย ทั้งสายโนราพุ่มเทวา สายโนราแปลกท่าแค สายโนราแป้นเครื่องงาม สายโนราเติมวินวาด  และโนรายกทะเลน้อย  274 คณะ ใน 4 จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลาทั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การขึ้นบัญชีครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และรักษามรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เห็นคุณค่าของชนกลุ่มน้อย และชุมชน ในระดับนานาชาติ