ข่าว

พบผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์จำนวนมาก เล็งจัดอบรมรุ่นพิเศษตามศูนย์ รพ.

กรมการแพทย์ เล็งจัดอบรมใช้กัญชาทางการแพทย์ตามศูนย์ รพ. หลังทราบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาจำนวนมาก และคาดว่าไม่เกิน มิ.ย. จะมี หมอ-เภสัช รพ. จังหวัดทั่วประเทศ สั่งจ่ายกัญชา

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวความต้องการกัญชาทางการแพทย์ การนำมาใช้ และ วิถีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยระบุว่า เวลานี้ มีบุคลากรการแพทย์ที่สนใจสมัครและเข้าอบรมการใช้กัญชาจำนวนมากและเต็มทุกรุ่น ทางกรมฯ จึงเตรียมที่จะจัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้แก่แพทย์และเภสัชกร เพื่อให้มีจำนวนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากพบว่า มีผู้ป่วยทีต้องการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อรักษาโรคจำนวนมาก

อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำอีกว่า ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชา มีอยู่ 4 กลุ่มโรค คือ ลมชักในเด็ก ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ปวดประสาท และคลื่นไส้อาเจียนจากรับยาเคมีบำบัด ซึ่งใช้ยาอื่นไม่ได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตรงนี้สามารถมาพบแพทย์ที่ผ่านการอบรมในพื้นที่ได้

ส่วนการจัดบริการ กรมฯ อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบ เช่น โรคลมชักในเด็ก สถาบันประสาทวิทยากำลังทำโมเดลในการจัดคลินิกบริการ หรือคลื่นไส้อาเจียนจากรับยาเคมีบำบัด ก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติทำรูปแบบให้

อย่างไรก็ตามการจะตั้งคลินิกเฉพาะกัญชาไปเลยนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะมีหลายโรคที่ใช้กัญชาได้ ส่วนคนที่คิดจะใช้ก็สามารถปรึกษาแพทย์ที่ผ่านการอบรมเช่นกัน ซึ่งแพทย์จะให้คำตอบว่า อาการแบบนี้ ข้อบ่งชี้เช่นนี้สมควรใช้หรือไม่ ก็จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ซึ่งโรคอื่นๆ หากวินิจฉัยว่าควรใช้ ก็จะเป็นการใช้แบบเฉพาะรายเพื่อวิจัยและเก็บข้อมูล