ข่าว

ประกาศปิดวัดโสธร ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม หวั่นการแพร่ระบาด Covid-19

หลัง คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกทม.และปริมณฑลหยุดบริการเป็นเวลา14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มี.ค.  ซึ่งรวมถึง โรงหนัง-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดไทย นวดโบราณ ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ‎Natarit Noonpradate ได้โพสต์ผ่านเพจ ศูนย์เฝ้าระวังโคโรน่า COVID – 19 ฉะเชิงเทรา by เรารักแปดริ้ว ถึงกรณีที่ วัดโสธรประกาสปิด ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 โดยระบุข้อความว่า…

#ประกาศปิดวัดโสธร
ด้วยความห่วงใยพี่น้องพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามฯ มีบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศว่า

“วัดโสธรวรารามฯ ของดการเข้าสักการะ
หลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563”

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอให้รอประกาศที่เป็นทางการของวัดต่อไป

นายระพี ผ่องบุพกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 มีนาคม 2563

CR : ‎Natarit Noonpradate