AIS ประกาศ พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 1 ราย

21 มี.ค. 2563 เวลา 10:08 น.

AIS ออกประกาศ หลังพบหนักงานติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำงาน ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์1 ชั้น 19 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส CVD-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

AIS ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้รับรายงานว่า มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์1 ชั้น 19 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส CVD-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทันที่ โดยบริษัทฯ ได้ปิดพื้นที่อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ dep-cleaning ในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งได้แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 19 กักตัวเองอยู่กับบ้านและฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม-3 เมษายน 2563 และให้รายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน โดยหากมีอาการที่ต้องสงสัยให้รีบข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ติดต่อไว้ให้หรือแพทย์แผนปัจุบันชั้น 1 ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทันที

เอไอเอส ขอยืนยันว่า บริษัทฯยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ จากการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้านหรือ Work From Home รวมถึงมีมาตรการฝาระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID.19 ที่เขมวดตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบบริการคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าและความปลอดภัยของพนักงาน และใคร่ขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะในโซเซียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคุมจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อน

บมจ.แอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

AIS ออกประกาศ หลังพบหนักงานติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำงาน ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์1 ชั้น 19 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส CVD-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด