ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับขึ้นทุกชนิด 50 สต. ยกเว้น E20 ขึ้น 30 สต. ส่วน E85 ขึ้น 15 สต.

ปตท. -บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันE20 ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (6พ.ค.63)

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (6พ.ค.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมัน E20 ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 17.75

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 17.48

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 16.24

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 15.49

ดีเซล ลิตรละ 18.19

ดีเซล B10 ลิตรละ 15.19

ดีเซล B20 ลิตรละ 14.94

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 22.04

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)