ข่าว

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตอบทุกข้อสงสัย เงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินวันไหน

www.เยียวยาเกษตรกร.com ตอบทุกข้อสงสัย เงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินวันไหน

www.เยียวยาเกษตร.com จากกรณีที่ ธ.ก.ส. เปิดให้กรอกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน www.เยียวยาเกษตร.com และจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีต่อ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา

 

ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา เปิดตัวเว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว

 

การจ่าย เงินเยียวยาเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักด้วยกัน

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะมีข้อมูลบน เยียวยาเกษตรกร ซึ่งกลุ่มนี้จะมีประมาณ 8.35 ล้านราย

ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชน ถ้าชื่อไม่ตกหล่น ไม่ต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 : เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นเทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

(สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรก่อนปี 2562 และยังคงทำการเกษตรอยู่ แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชน)

พบรายชื่อยังไม่ได้ปรับปรังไปแจ้งปรับปรุงที่ผู้นำชุมชน /อกม/สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใน 15 พ.ค. 63

ส่วนคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อปลูกพืชครบ 15 วันตามเกณฑ์เรียบร้อย ให้ติดต่อผู้นำชุมชน/อกม/ สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

*ทั้งกลุ่ม 1 และ 2 รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการ * ผู้มีสิทธิคือผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

 

จ่าย เงินเยียวยาเกษตรกร เมื่อไหร่

  • คาดว่าจะเริ่มทยอยโอน เงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) รวม 15,000 บาท ให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้
  • จะเริ่มโอน เงินเยียวยาเกษตรกร เข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (โดยสามารถเริ่มแจ้งบัญชีธนาคารผ่าน www.เยียวยาเกษตร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

 

แจ้งบัญชีกับ เยียวยาเกษตร.com ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่แทนได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น จากนั้นเข้าไปที่ www.เยียวยาเกษตร.com เพื่อกรอกข้อมูล

เกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้ว ทั้งนี้ เป็นเพียงการรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่น ๆ