ข่าว

เรียนออนไลน์เกิดปัญหาสะท้อน เด็กเล่นเกมมากกว่าเรียน บอกน่าเบื่อ เรียนไม่รู้เรื่อง

นครราชสีมา-เรียนออนไลน์เกิดปัญหาสะท้อน เด็กเลือกเล่นเกมและดูยูทูปมากกว่าเรียน เพราะการสอนออนไลน์น่าเบื่อ เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เหมือนบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน

จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ทดสอบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนผ่าน 6ช่องทางการรับชม ทางทีวีดิจิทัล ช่อง37-51 ทีวีดาวเทียมKu-Band ช่อง186-200 ทีวีดาวเทียมC-Bandช่อง337-351 www.dltv.ac.thแอปพลิเคชั่นDLTV ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และYoutubeช่องDLTV1ถึงDLTV15 โดยถือเป็นการเรียนปรับตัวเพื่อให้เด็กๆ ได้ฟื้นความรู้ในช่วงที่ยังไม่เปิดเรียนได้เนื่องจากวิกฤตโควิด-19

 

วันที่ 21 พ.ค. 63 หลังจากผ่านไป 4วัน ในการให้เด็กเรียนในระบบออนไลน์ ที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเมื่อเด็กต้องอยู่กันตามลำพัง พบกลุ่มเด็กเล็กวัยระหว่าง5-10 ขวบ ใช้โทรศัพท์มือถือที่ผู้ปกครองให้ไว้สำหรับดูการเรียนการสอนออนไลน์ มาเข้าแอปพลิเคชั่นเกมออนไลน์ และดูยูทูบช่องต่างๆ ที่ชื่นชอบ มากกว่าการดูครูสอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเด็กทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ครูสอนดูไม่รู้เรื่อง ไม่สนุก ไม่เหมือนครูสอนที่โรงเรียน สะท้อนปัญหาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่กระทรวงศึกษาธิการวาดหวังว่าจะเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาการที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในวิกฤติไวรัสโควิด-19